تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - نظریه ی وگنر

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab
 

وگنر و نظریه ی زمین ساخت ورقه ای  

برای خواندن مطالب روی ادامه ی مطلب کلیلیک کنید .


   آلفرد وگنر در سال 1912 نظریه اشتقاق قاره ها را برای اولین بار مطرح كرد كه در طی یك اقیانوس بزرگ به نام پانتا لاسا آن قاره اولیه Pangea (پانگه آ )شكسته وبه دو قاره ی لورازیا و 'گندووآناكه بین آنها دریایی به نام دریای تتیس بوجود آمدوجود داشت  وسپس ان دو قاره نیز جدا شده وقاره های كنونی را بوجود آورده است وی برای اثبات نظریه خود از شواهد دیرینه شناسی ، چینه شناسی شباهت های حاشیه قاره ها شواهد زمین شاختی و غیره استفاده كرد.


   وگنر عقیده داشت كه در گذشته قاره ها یكدست و به هم پیوسته بوده اند و قاره های جنوبی امروزی امروزه در پیرامون قطب جنوب آن زمان و قاره های شمالی امروزی نیز در استوا قرار داشته اند وگنر این مجموعه قاره ای را پانژا Pangea به معنی تمام زمین نامید این ابر قاره در حدود 200 میلیون سال پیش یعنی در اوایل دوران دوم در مناطق گوناگون دچار شكستگی شده و قطعات حاصل از ان زمان تا به حال به كندی اما به طور پیوسته در حال پراكنده شدن در روی سطح زمین هستند.
   در سال 1991 وگنر هنگام جستجو در کتابخانه ماربورگ متوجه شباهت فهرست نام فسیل های گیاهی و جانوری در دو سوی اقیانوس اطلس شد. وی از این اطلاعات شگفت زده شد و شروع به جستجو برای موارد مشابه بیشتر کرد. وگنر به جورشدگی سواحل آمریکای جنوبی و آفریقا توجه کرد و چنین اندیشید که ممکن است شباهت میان جانداران، به دلیل پیوستگی قاره ها در آن زمان بوده باشد. وگنر دریافت که سیماهای زمین شناختی بزرگ مقیاس در قاره های جداشده هنگامی که قاره ها را به هم بچسبانیم، جورشدگی بسیار جالبی را نشان می دهند. برای مثال کوه های آپالاش در شرق امریکای شمالی، ادامه بلندی های اسکاتلند و چینه های سنگی سیستم کارو در افریقای جنوبی، درست هم ارز سیستم سانتاکاتارینای برزیل است.
   می همچنین دریافت که فسیل های یافت شده در نواحی خاص، شرایط اقلیمی متفاوت با شرایط کنونی را نشان می دهند. برای مثال، فسیل های گیاهان حاره ، امروزه در جزیره شمالگانی اسپیتنزبرگن یافت می شوند. اینها شواهدی بودند که نظریه وگنر را تایید می کنند.
   موفق باشید.

Admin Logo
themebox Logo
122