تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - چند نكته درسی برای دانش آموزان و دبیران

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

تشكیل سایه ونیم سایه:

1-اگر چشمه ی نور نقطه ای باشد فقط سایه ایجاد می شود و با دور یا نزدیك كردن چشمه نور از جسم كدر سایه نیز كوچكتر یا بزرگتر می شود

2-اگر چشمه ی نور بزرگ باشد سایه ونیم سایه پدید می آید و چندین  امكان وجود دارد

A:اگرچشمه ی نور بزرگ ،بزرگ تر از جسم كدر باشد با نزدیك كردن جسم سایه كوچك تر می شودو نیم سایه بزرگ تر می شود

B:اگر چشمه ی نور بزرگ،با جسم كدر برابر باشد با نزدیك كردن جسم سایه تغییر نمی كند ولی نیم سایه بزرگ تر می شود

C:اگر چشمه ی نور بزرگ،كوچك تر از جسم كدر باشد با نزدیك كردن جسم سایه و نیم سایه بزرگ تر می شوند

نكته : در هر صورت طول نیم سایه بزرگ تر خواهد شد.

 

محاسبه ی ساعت برگردان در یك آینه :

برای این كه ساعت برگردان در یك آینه را بدانیم كافی است ساعت

12را از آن ساعت داده شده كم كنیم اگر هم ساعت ما روند نبود و

دارای دقیقه باشد كافی است ساعت60و11را از ساعت داده شده كم كنیم به مثال ما توجه كنید تا بهتر دریابیم.

یك آینه ساعت9را چه ساعتی نشان می دهد؟     12

                                                               9      -

                                                           ---------

                                                               3

یك آینه ساعت 45و2 را چه ساعتی نشان می دهد؟

                    60و11

                      45و2-

                  ------------

                   15و9

دما پای سردكننده ها:

در سرد كننده ها از همان دماپای معمولی نیز می توان استفاده كرد

چرا كه فلز ی كه انبساط بیشتری دارد وفلز دیگر را خم می كند باز

انقباض بیشتری دارد وفلز دیگر را این بار بطرف خود خم می كند مثلا

دو فلز آلومینیم ومس در انبساط، آلومینیم در پایین ومس در بالا وچون

انبساط بیشتری دارد مس را به طرف بالا خم می كند و در حال

انقباض نیز در سرد كننده این بار آلومینیم در بالا ومس در پایین وچون

انقباض آلومینیم از مس بیشتر است آلومینیم زودتر منقبض شده و

مس را به طرف بالایعنی به سمت خود دوباره خم می كند در هر دو حالت آلومینیم باعث

حمیدگی مس می شود

عوامل موثر بر سرعت تبخیر مایعات :

1-دمای مایع : هر چه دمای یك مایع بیشتر باشد سرعت تبخیر آن مایع بیشتر می شود

2- مساحت سطح یا پهنای سطح مایع ، موجب تبخیر بیشتر ذرات سطح مایع می شود.

3-جریان هوا یا وزش باد، ذرات بیشتری را از سطح مایع جدا كرده وتبخیر بیشتر می شود

4-نیروی بین ذرات مایع یا جنس مایع ،هر چه نیروی بین ذرات راحت تر گسسته شود یا كم تر باشد تبخیر بیشتر است.

5-فشار هوای روی سطح مایع، هر چه بیشتر باشد تبخیر كند تر وجوشیدن نیز دیرتر صورت می گیرد.

6-وجود بخار مایع در هوای اطراف مایع ، هر چه بیشتر باشد تبخیر كندتر وجوشیدن نیز دیر تر صورت می گیرد.

7- ناخالصی، وجود ناخالصی موجب می شود كه تبخیر كندتر وجوشیدن نیز دیرتر صورت گیرد.

(جوشیدن دیرتر =نقطه ی جوش افزایش می یابد)

ترکیب پرتوهای رنگی نور  (با ترکیب رنگ ها اشتباه نشود)

قرمز+آبی+سبز=سفید

قرمز+آبی=گلی                 گلی+سبز=سفید

قرمز+سبز=زرد                  زرد+آبی=سفید

آبی+سبز=فیروزه ای           فیروزه ای+قرمز=سفید

 

منتظر نكات دیگر باشید  با درود     حسین عباسی

     

Admin Logo
themebox Logo
122