تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان سری 8زیست دستگاه های حركتی

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab
1- سرعت مصرف انرژی در كدام ماهیچه زیر بیش تر است؟
ماهیچه ی راست كننده مو      -      ماهیچه ی دور لب      -        ماهیچه ی تنظیم كننده ی قطر مردمك چشم      -       ماهیچه ی  جداره روده

2- كدام عامل می تواند در پوكی استخوان نقش داشته باشد؟
تحرك زیاد      -     كمبود كربو هیدرات      -    كمبود ویتامینc     -      مصرف زیاد املا ح معدنی

3- كدام گزینه درست است ؟
هر ماهیچه ای مخطط است     -    هر ماهیچه ی غیر اردای صاف است   -      هر ماهیچه ی صافی غیر ارادی است   -  هر ماهیچه مخطط اسكلتی ارادی است

4- رشد قطری استخوان به وسیله كدام بخش صورت می گیرد؟
 پرده ضریع    -    غضروف های اتصال    -    بافت استخوانی   -   تاندون ها

5- كدام ماهیچه تاندون دارد؟
 ماهیچه قلب     -      معده     -     گونه     -   تنظیم كننده مردمك

6- غضروف های كدام ناحیه ی بدن آسیب پذیرترند؟
گردن   -   آرنج    -   گوش       -      كمر

7- كدام ماهیچه دیرتر خسته می شود؟
 ماهیچه ی فك  -      ماهیچه ی قلبی      -     ماهیچه ی پشت ساق پا       -     ماهیچه ی  جدار سرخرگ ها

8-  قسمت بیشتر حجم كدام یك از استخوان های زیر متراكم است؟
دنده     -       كتف      -      بازو     -     مهره

9- در خستگی زیاد  ماهیچه ها ،كدام ماده زیر تولید می شود؟
اسید هیدرو كلرید    -    هیستامین    -      اسید استیك    -     اسید لاكتیك

10- تغذیه سلول های كدام قسمت از اسكلت مستقیما" به وسیله ی انتشار صورت می گیرد ؟
سلول های نوك بینی      -    سلول های بافت متراكم     -    سلول های بافت اسفنجی    -     سلول های كشكك زانو

11- علت شكننده بودن استخوان ها با افزایش سن ....
كمبود املاح     -           كاهش پروتیین سازی در بدن       -      كاهش ید     -     آرتریت

12- كدام بخش از بدن سبب سرعت انجام كار ها می شود؟
 استخوان پشت گردن     -  استخوان وماهیچه ساعد دست هنگام زدن دمبل   -    استخوان وماهیچه ساق پا وقتی روی پنجه هستیم -   ماهیچه های جدار معده

13- كدام مفصل زیر ساختمان كامل تری دارد؟
جمجمه    -   دنده ها   -    آرنج    -    مهره ی گردن

14- سیستم هاورس در كدام قسمت زیر بیشتر وجود دارد؟
 استخوان لگن    -    استخوان  ران     -      استخوان  جمجه     -       استخوان  مهره های كمر

15- كدام مورد پس از بلوغ ادامه نمی یابد؟
رشد طولی استخوان     -   رشد قطری استخوان   -  ترمیم غضروف   -    ترمیم استخوان

16- كدام قسمت از بدن از 5 قطعه استخوان تشكیل شده است؟
 مهره های گردن   -   مهره های پشت   -  جمجه   -   مهرهای كمر

17- استخوانهای ثابت صورت چند عدد هستند؟
 21    -     14      -   13    -  8

18- ماهیچه های مثانه و قاعده مو به ترتیب ....
صاف ، مخطط    -    مخطط ، صاف    -   صاف ، صاف    -   مخطط ، مخطط

19- اگر  دستگاه اسكلتی نداشته باشیم باز هم می توانیم....
 گلبول  سازی كنیم   -  راه برویم   -   بدویم   -  به ایستیم

20-  علت اصلی وجود غضروف بین برخی از استخوانها چیست؟
تحمل نیروی بیشتر   -  تحمل فشار بیشتر   -  مانع ساییدن استخوان ها به هم   - موارد اول و دوم درست است
Admin Logo
themebox Logo
122